Title Image

Bouwplannen voor het Veerhuys, een update

Bouwplannen voor het Veerhuys, een update

In oktober kon je lezen over de plannen voor Het Indisch Veerhuys. Dit is een onbedoelde vernieuwing, want op die plek was geen woningbouw bedacht tussen nu en 2040. Maar de voorbereiding voor een aanpassing van bestemmingsplannen op basis van de nieuwe visie, worden nu pas gemaakt. Veel bewoners hebben destijds bezwaar ingediend omdat zij het niet eens zijn met de plek van het beoogde appartementengebouw. Hoe nu verder?

Oorspronkelijke bouwplan

In het bouwplan, waarvoor vorig jaar een bouwaanvraag is ingediend, wordt uitgegaan van een 20 meter hoog gebouw op de locatie waar nu Het Indisch Veerhuys gebouw staat. Dit plan paste net niet helemaal in het bestemmingsplan, alleen de afwijking was zo klein dat de gemeente een vergunning moest geven. Maar… het gebouw zou het directe zicht op het Gooimeer wegnemen voor een aantal bewoners van het Havenhoofd en daar was bezwaar tegen.

De gemeente heeft toen het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de eigenaar van Het Indisch Veerhuys en te vragen of er een alternatief plan bespreekbaar was, ondanks dat de eigenaar het recht had zijn plan uit te voeren. De eigenaar was bereid mee te denken en de afgelopen periode is onderzocht of een andere locatie voor dit nieuwe bouwplan haalbaar is. Met een paar direct betrokkenen uit Havenhoofd is hierover ook mondeling gesproken.

Afspraken nieuwe bouwplannen

Met de eigenaar van Het Indisch Veerhuys heeft de gemeente nu afgesproken dat het huidige Veerhuys-gebouw verbouwd óf gesloopt en nieuwgebouwd, kan worden. De hoogte zal dan niet hoger zijn dan die van het huidige gebouw. Dat is ongeveer 4,5 meter. Het geplande appartementgebouw van 20 meter (begane grond plus 5 verdiepingen) hoog wordt dan verplaatst naar de andere kant van het Havenhoofd, vlakbij de vuurtoren. Zie het kaartje, locatie 1, onderaan dit artikel.

Dit kan de gemeente mogelijk maken door die grond (locatie 1) te verkopen. Het idee hierbij is dat de eigenaar zo nog steeds ongeveer zijn oorspronkelijke plan kan uitvoeren, maar dat de bewoners van Havenhoofd niet met hun balkons tegen de appartementen aankijken. Gezien de nadelen van de oorspronkelijke plannen, vindt de gemeente de alternatieve plannen toch beter passen voor de bewoners en tegelijk ook passen bij de rechten van de eigenaar.

Hoe nu verder?

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of de grond inderdaad aan de ontwikkelaar wordt verkocht zodat het appartementencomplex aan de andere kant van de Havenkom gebouwd kan worden. Als de gemeenteraad besluit geen toestemming te geven, dan moet de gemeente de vergunning geven voor het oorspronkelijke bouwplan.

De eigenaar zal zijn plannen voor het alternatief uitwerken; die zijn nu nog niet precies bekend. Voor het alternatief moet de eigenaar ook een bouwvergunning aanvragen. Hoe dan ook zal de eigenaar de buurt informeren over de plannen.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!