Title Image

De Havenkom wordt compleet vernieuwd

De Havenkom wordt compleet vernieuwd

Bij het maken van de Visie 2040 voor Haven, afgelopen voorjaar, zeiden veel Havenaren over de Havenkom zoals die nu is: je kan het water nauwelijks ‘beleven’, het gebied buiten de terrassen is niet echt een plek om te verblijven en te recreëren, er zijn veel stenen en weinig groen, en de uitstraling van de gebouwen en terrassen kan eigentijdser. In de Visie 2040 speelt de Havenkom een belangrijke rol in de vernieuwing. Het is namelijk een plek waar veel Havenaren en andere Almeerders met plezier komen. De nieuwe inrichting van de Havenkom heeft dan ook prioriteit gekregen. De Havenkom en de nieuwbouw voor De Meergronden zijn twee grote investeringen in ‘bouw’projecten, die veel gaan veranderen in Haven. Havenaren denken en praten mee over het ontwerp.

Zo komt het ontwerp tot stand

Eerst heeft gemeente Almere, samen met het Waterschap en ondernemers, gewerkt aan de uitwerking van de wensen voor de herinrichting van de Havenkom. Het Waterschap heeft hierbij gekeken wat technisch mogelijk is en ondernemers in de Havenkom spraken zich uit over hun wensen voor de toekomst. Bij het maken van de Visie 2040 is al met veel Havenaren over de Havenkom gesproken. Die informatie is ook meegenomen in de vernieuwingsplannen. Een ontwerpbureau heeft deze plannen uitgewerkt in eerste schetsen en ideeën. Deze konden Havenaren bekijken op een buitententoonstelling in november ter hoogte van de Sluiskade. Na het zien van de plannen konden mensen hun mening geven over de plannen via een online formulier of bij de gastvrouwen/heren die op de dag aanwezig waren. Lees hier wat Havenaren ervan vonden.

De gemeente nam daarna de leiding in het ontwerp en draagt zorg voor een basisinrichting, de horeca werkt actief mee en draagt zorg voor de modules die de basis-inrichting verrijken. Op 15 maart 2021 werd het aangepaste ontwerp online gepresenteerd en konden Havenaren reageren en vragen stellen.

Krentenboompjes en esdoorns

Na presentatie van het definitieve plan in mei 2021, werd er toch nog iets veranderd. Want verschillende bewoners vonden dat de bomen aan de waterkant de Havenkom misschien toch wel erg groen zouden maken waardoor het uitzicht vanuit de appartementen voor een deel verloren zou kunnen gaan. En, ondanks alle voorzichtigheid, had het Waterschap moeite met de gekozen bomen langs het water.

Daarom is meer onderzoek gedaan en de keuze is gevallen op krentenboompjes. Bij de aanplanting hiervan zijn deze 3 meter hoog. De verwachting is dat ze in deze omstandigheden, na 30 jaar maximaal 6 meter hoog worden. Een aantal bewoners van de appartementen zal blij zijn dat zij met deze krentenboompjes meer zicht op het water blijven houden. Voor de bomen bij de bebouwing is nu gekozen voor de esdoorn. Deze bomen zijn opgenomen in een groenonderhoudsprogramma, waar de hoogte tot maximaal 10 meter in is vastgelegd. Informatie over de bomen vind u ook terug op de websites stadsgesprekken.almere.nl project vernieuwing Havenkom en haven.almere.nl/havenkom.

Modules voor horeca

Voorbeeld van een module

Het uiteindelijke ontwerp zal bestaan uit een basis-inrichting en uit extra modules die horecaondernemers, vastgoedeigenaren en misschien zelfs de woningeigenaren kunnen uitvoeren in de komende jaren. De basisinrichting wordt betaald door de gemeente. De extra modules zijn voor rekening van de ondernemers. Voorbeelden van dit soort modules zijn bijvoorbeeld een serre voor de café´s en restaurants of een bootjesverhuur. De gemeente werkt mee aan de extra modules met benodigde vergunningen. Zo kan iedereen in eigen tempo en naar eigen wens samenwerken aan de vernieuwingen van de Havenkom.

Wat levert het op voor Haven?

De Havenkom is niet wat het kán zijn, dat zeiden ook veel Havenaren tijdens de bijeenkomsten over de vernieuwing. In de Visie 2040 speelt de Havenkom een belangrijke rol en de aanpak ervan heeft dan ook prioriteit gekregen. Het moet een plek worden waar iedereen prettig kan verblijven, Havenaren én mensen van buiten Haven. Een Havenkom waar mensen graag komen, heeft veel impact op het (er achter gelegen) centrum. Het trekt namelijk meer bezoekers, wat goed is voor de horeca en de andere ondernemers in het centrum. Een bruisende Havenkom betekent ook een levendig centrum.

Planning

Wat moet er nog aan werkzaamheden gebeuren in de Havenkom?

Aan de waterkant komt al het definitieve groen, aan de zijde van de gebouwen komt tijdelijk groen. De definitieve aanplanting mag niet in het stormseizoen, dus wordt medio maart 2022 aangeplant. Ook worden dan de bestaande bomen verwijderd en de nieuwe bomen geplaatst.

De tijdelijke hekken worden nog aan het einde van 2021 vervangen voor een definitieve leuning met verlichting.

Begin 2022 worden de zitelementen geplaatst.

Vanaf medio maart 2022  wordt nog een deel van de oostzijde, van de onderkade richting het sluishoofd, opnieuw bestraat.

Vanaf medio maart 2022 wordt gestart met de vervanging van de huidige lichtmasten.

De Sluiskade is al een hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting blijft voorlopig van kracht, totdat alle werkzaamheden zijn afgerond.

 

 

Zo zag het er in september 2021 alweer uit.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!