Title Image

De Paal wordt plek voor wonen en ondernemen

De Paal wordt plek voor wonen en ondernemen

Voor het bedrijventerrein De Paal wordt een gebiedsvisie geschreven waarin meer ruimte wordt gecreëerd voor wonen en ondernemen.

 

Een combinatie van verouderde bedrijventerreinen, veel leegstaande panden in Haven en een groeiende woningbehoefte vraagt om vernieuwing en transformatie van bestaande panden en terreinen. In het plan voor Bedrijventerrein De Paal wordt meer ruimte gecreëerd voor wonen en ondernemen. In de visie wordt rekening gehouden met een mix van functies voor wonen en werken, toevoegen van diverse woningen in de sociale en vrije sector en ruimte om te slopen of nieuw te bouwen.

Wat levert het op voor Haven?

Door het vernieuwen en transformeren van huidige bedrijventerreinen worden deze gebieden weer levendig en toegankelijk gemaakt. Het wordt voor bewoners en omwonenden prettiger om zich van de ene wijk naar de andere te begeven. Daarnaast komen op deze plekken de nodige nieuwe woningen in Haven.

Planning

Er heeft een inloop-bijeenkomst plaats gevonden voor bewoners van omliggende gebieden. Met deze input wordt momenteel de gebiedsvisie geschreven. De ontwikkeling van De Paal bevindt zicht in de beginfase.

Lees meer op https://haven.almere.nl/wijken-in-almere-haven/gouwen/transformatie-de-paal/

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!