Title Image

De Paal wordt plek voor wonen en ondernemen

De Paal wordt plek voor wonen en ondernemen

Voor het bedrijventerrein De Paal wordt een gebiedsvisie geschreven waarin meer ruimte wordt gecreëerd voor wonen en ondernemen.

 

Een combinatie van verouderde bedrijventerreinen, veel leegstaande panden in Haven en een groeiende woningbehoefte vraagt om vernieuwing en transformatie van bestaande panden en terreinen. In het plan voor Bedrijventerrein De Paal wordt meer ruimte gecreëerd voor wonen en ondernemen. In de visie wordt rekening gehouden met een mix van functies voor wonen en werken, toevoegen van diverse woningen in de sociale en vrije sector en ruimte om te slopen of nieuw te bouwen.

Wat levert het op voor Haven?

Door het vernieuwen en transformeren van huidige bedrijventerreinen worden deze gebieden weer levendig en toegankelijk gemaakt. Het wordt voor bewoners en omwonenden prettiger om zich van de ene wijk naar de andere te begeven. Daarnaast komen op deze plekken de nodige nieuwe woningen in Haven.

Planning en proces

Er heeft een inloop-bijeenkomst plaats gevonden voor bewoners van omliggende gebieden. Met deze input werd een gebiedsvisie geschreven. Op Woensdag 1 september 2021 bezochten ongeveer 40 belanghebbenden een digitale bijeenkomst over de voortgang van de gebiedsvisie. Aanwezigen konden vragen stellen en reageren op de concept gebiedsvisie.

Daarna zal de concept-visie zoals deze nu is, worden besproken door het College. Zij worden ook geïnformeerd over de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en lezen de opmerkingen die belanghebbenden hebben meegegeven. Ook de reacties van vorige bijeenkomsten zijn bekend.

Daarna is het aan de Raad om de concept gebiedsvisie te bespreken en vast te stellen. Bij deze bespreking is iedereen uitgenodigd om in te spreken. Na de bespreking stelt de Raad de gebiedsvisie vast. Al dan niet met wijzigingen door moties en amendementen in te dienen.

Lees meer op https://haven.almere.nl/gouwen/transformatie-de-paal

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

 • woningen boven de vomar

  Vernieuwde Vomar en extra woningen

  De panden waar de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage inzitten, zijn vernieuwd. De Vomar is uitgebreid, kantoren zijn veranderd in woningen en parkeergarage is vernieuwd.

 • Verbouwing in woonzorgcentrum De Overloop

  Het gebouw voldeed qua inrichting en functionaliteit niet meer aan de huidige behoeftes en eisen. Zo waren de woningen bijvoorbeeld te klein om goed met een rollator of rolstoel uit de weg te kunnen. Tijd voor verbouwing...

 • De Havenkom wordt compleet vernieuwd

  De Havenkom is niet wat het kán zijn, dat zeiden ook veel Havenaren tijdens de bijeenkomsten over de vernieuwing. In de Visie 2040 speelt de Havenkom een belangrijke rol, de aanpak heeft dan ook prioriteit gekregen. Havenaren denken en praten mee over het ontwerp.