Title Image

Een huiskamer voor kwetsbare migrantenouderen

Een huiskamer voor kwetsbare migrantenouderen

Ruim 85.000 Almeerders hebben niet alleen een Nederlandse achtergrond, maar ook hun wortels in tientallen andere landen van herkomst. Dat maakt Almere tot een kleurrijke stad. In Almere, en zeker in Haven, wonen steeds meer ouderen dus
het aantal oudere migranten neemt ook toe. Hun veerkracht is vaak groot en familiezorg vanzelfsprekend. Toch voelen ook zij zich vaker eenzaam of is hun gezondheid kwetsbaar. Ze zijn minder goed bekend met de zorg- en welzijnsvoorzieningen dan autochtone ouderen. Daarom is afgelopen juni het project Kleurrijk Grijs gestart. Een kijkje in de kleurrijke wereld van Nancy Peper-Kasan, coördinator van Kleurrijk Grijs vanuit De Schoor.

Onzichtbare eenzaamheid

“Eenzaamheid onder migrantenouderen is niet goed zichtbaar. Dat komt omdat zij de weg niet goed kennen naar activiteiten en andere zorg. Zij gaan vooral naar de huisarts. Extra hulp bij eenzaamheid, depressie, diabetes wordt vaak opgevangen door familie, mantelzorgers dus, en die zijn daardoor veelal overbelast,” vertelt Nancy Peper-Kasan, coördinator Kleurrijk Grijs. Daarom is een soort proefproject, of te wel een pilot gestart vanuit welzijnsorganisatie De Schoor.

Ons kent ons

Problemen en de vraag naar bijvoorbeeld sociale contacten, worden gezien door de netwerkpartners, zoals het wijkteam, de huisarts of via sleutelfiguren, belangrijke contacten in de wijk. Vooral die laatste spelen een belangrijke rol want zij wonen al heel lang in de wijk en zijn actief binnen de gemeenschap. “Het is echt wel ons kent ons, zij brengen vaak nieuwe mensen naar ons omdat zij bekend en vertrouwd zijn met de gemeenschap,” zegt Nancy.

Huiskamerontmoetingen

De vrouwen ontmoeten elkaar wekelijks in Corrosia, tijdens huiskamerontmoetingen voor vrouwen vanaf 55 jaar. Nancy: “Sommige vrouwen staan er helemaal alleen voor. Die huiskamer is een uitkomst omdat zij hier samenkomen met vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten. Wekelijks komen er nu zes vrouwen en dat is hartstikke gezellig. We konden door corona niks doen met koken, maar dat gaan we straks zeker wel doen. Nu nemen de vrouwen vaak zelf dingen mee.”

Samen met de vrouwen wordt bedacht wat zij graag nog meer willen doen. Zoals handwerken. “Sommigen kunnen dat heel goed en anderen willen het graag leren, dus dat doen zij nu samen. Laatst hebben de vrouwen ook een picknick georganiseerd, dat was echt heel leuk.”

“Wij willen de vrouwen laten groeien”

Nancy zoekt ook samenwerking met het Rode Kruis, zij hebben al een empowerment programma voor migrantenvrouwen. “Wij willen de vrouwen laten groeien.”

Nancy doet het niet alleen. “Mijn collega Saïda is wekelijks aanwezig bij de vrouwen, dus zij doet eigenlijk het echte werk. Zij is Marokkaanse en spreekt Arabisch, ze kent de Arabische cultuur ook goed en dat schept vertrouwen bij de vrouwen.”

Veilige plek

Behalve dat de huiskamer een veilige plek biedt voor sociale contacten, signaleren zij hier ook andere dingen. “Als we bijvoorbeeld zien dat iemand wel erg vergeetachtig wordt, kaarten we dat aan bij de netwerkpartners en natuurlijk de persoon in kwestie. Op die manier wordt de weg naar de juiste zorg veel makkelijker gevonden dan voorheen.”

Verhuizing naar grotere plek

Initiatieven als deze verminderen het isolement en dat kan weer zorgen voor minder fysieke klachten. Zo draagt het ook bij aan minder druk op bijvoorbeeld de huisartsen. Het lijkt in ieder geval nu al een succes. In september gaan ze verhuizen naar een andere grotere ruimte. Nancy: “In de nieuwe ruimte kunnen we dan meer activiteiten ondernemen, zoals workshops en beweeglessen. Eén van onze vrijwilligers was gymdocent in Syrië en wil deze beweeglessen gaan verzorgen.”

Meer informatie:
Nancy Peper-Kasan: 06-28351311 / npeper@deschoor.nl
Saida Ezzafzafi, 06-43507050 / sezzafzafi@deschoor.nl

Zorgen voor elkaar in Haven

Dit artikel is onderdeel van de reeks `Zorgen voor elkaar in Haven’. Deze reeks laat verschillende “informele zorg-initiatieven” zien. Informeel betekent dat het zorg is die buiten de reguliere gezondheidszorg valt. Dit soort initiatieven vormen een belangrijke spil in Haven, en in heel Nederland, omdat in de toekomst zorg veel meer thuis gegeven wordt, of in de wijk. Mensen zullen langer thuis blijven wonen en gaan sneller weer naar huis na een opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling. Zorgen voor elkaar heeft dan ook een belangrijke plek in de Visie 2040 en aanpak 2020-2024 voor Haven. De initiatieven in deze reeks, zijn onmisbaar voor Haven en daarom lichten we ze graag uit.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!