Title Image

Gewoon Thuis maar dan met extra hulp

Gewoon Thuis maar dan met extra hulp

Gewoon Thuis is een pilot in Flevoland en staat voor begeleiding aan huis voor mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis verhuizen. Met Gewoon Thuis krijgen deze mensen extra hulp en staat er altijd iemand voor ze klaar. In Almere is deze vorm van hulp een samenwerking tussen Kwintes, de gemeente, woningcorporaties en partijen zoals de Schoor. Samen zorgen zij ervoor dat mensen Gewoon Thuis kunnen wonen. Dit is een mooie ontwikkeling die past bij de wens zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de wijk én het voorkomt een verhuizing naar Beschermd Wonen. Zie ook het Visie-document Samen-Leven (pagina 3&4) waarin de behoefte aan plekken voor beschermd wonen en zelfstandige woonplekken met begeleiding, nader wordt beschreven.

Waarom is Gewoon Thuis nodig?

Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen én dat de doorstroming vanuit Beschermd Wonen naar een eigen huis sneller mogelijk is. Dit kan omdat er extra tijd wordt vrijgemaakt om deze mensen te helpen. Mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis gaan moeten namelijk vaak veel dingen (soms opnieuw) leren. Denk aan het doen van boodschappen, het huishouden en je eigen financiën regelen. Ook contact leggen met de buren is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Dit alles bij elkaar kan veel stress geven waardoor het deze mensen uiteindelijk toch niet lukt om in een eigen huis te wonen.

De extra hulp die zij krijgen, zorgt ervoor dat ze alles wél op de rit krijgen. En als het even iets slechter gaat, is er tijdelijk nog wat meer begeleiding voor hen. Ook is er dag en nacht iemand bereikbaar. Dit alles voorkomt dat mensen bij een terugval weer terug moeten verhuizen naar een beschermde woonvorm of instelling.

10 huizen in Almere, één in Haven

Gewoon Thuis is een pilot in Flevoland; met 10 woningen in Almere waarvan er nu één in Haven staat. Gewoon Thuis begint als pilot omdat dit de ruimte en tijd geeft aan alle betrokken instanties om alles goed voor te bereiden. Woningbouwcorporaties gaan bijvoorbeeld kijken welke huizen geschikt zijn. De gemeente moet dingen anders regelen zodat begeleiders meer flexibiliteit krijgen om mensen in de wijk te helpen. En De Schoor heeft veel kennis van de wijken en goede contacten in de buurt waardoor Gewoon Thuis het best mogelijk wordt opgezet. De pilot loopt tot en met 2021.

Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen net wat meer hulp krijgen.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Samenwerking centrumondernemers

    De ondernemers in het centrumgebied van Haven willen zich hard maken voor een vitaal en levendig winkelcentrum. Ze vinden het belangrijk dat Haven Centrum haar goede sfeer behoudt en dat er minder leegstand komt.

  • Nieuwbouw geschikt voor senioren Kimwierde

    Er is veel behoefte aan betaalbare woningen voor senioren in Haven én aan woningen voor de jongere doelgroep. Aan de Kimwierde is nu ruimte voor beide!

  • Verlichting in het centrum

    Veel straten in Haven zijn niet goed verlicht en er zijn veel donkere plekken. The Light Challenge en het nieuwe permanente lichtplan brengen licht in de duisternis.