Title Image

Gewoon Thuis maar dan met extra hulp

Gewoon Thuis maar dan met extra hulp

Gewoon Thuis is een pilot in Flevoland en staat voor begeleiding aan huis voor mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis verhuizen. Met Gewoon Thuis krijgen deze mensen extra hulp en staat er altijd iemand voor ze klaar. In Almere is deze vorm van hulp een samenwerking tussen Kwintes, de gemeente, woningcorporaties en partijen zoals de Schoor. Samen zorgen zij ervoor dat mensen Gewoon Thuis kunnen wonen. Dit is een mooie ontwikkeling die past bij de wens zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de wijk én het voorkomt een verhuizing naar Beschermd Wonen. Zie ook het Visie-document Samen-Leven (pagina 3&4) waarin de behoefte aan plekken voor beschermd wonen en zelfstandige woonplekken met begeleiding, nader wordt beschreven.

Waarom is Gewoon Thuis nodig?

Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen én dat de doorstroming vanuit Beschermd Wonen naar een eigen huis sneller mogelijk is. Dit kan omdat er extra tijd wordt vrijgemaakt om deze mensen te helpen. Mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis gaan moeten namelijk vaak veel dingen (soms opnieuw) leren. Denk aan het doen van boodschappen, het huishouden en je eigen financiën regelen. Ook contact leggen met de buren is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Dit alles bij elkaar kan veel stress geven waardoor het deze mensen uiteindelijk toch niet lukt om in een eigen huis te wonen.

De extra hulp die zij krijgen, zorgt ervoor dat ze alles wél op de rit krijgen. En als het even iets slechter gaat, is er tijdelijk nog wat meer begeleiding voor hen. Ook is er dag en nacht iemand bereikbaar. Dit alles voorkomt dat mensen bij een terugval weer terug moeten verhuizen naar een beschermde woonvorm of instelling.

10 huizen in Almere, één in Haven

Gewoon Thuis was een pilot in Flevoland; met 10 woningen in Almere waarvan er nu één in Haven staat. Gewoon Thuis begon als pilot omdat dit de ruimte en tijd gaf aan alle betrokken instanties om alles goed voor te bereiden. Woningbouwcorporaties kijken bijvoorbeeld welke huizen geschikt zijn. De gemeente moet dingen anders regelen zodat begeleiders meer flexibiliteit krijgen om mensen in de wijk te helpen. En De Schoor heeft veel kennis van de wijken en goede contacten in de buurt waardoor Gewoon Thuis het best mogelijk wordt opgezet.

De pilot loopt tot en met 2021 maar wordt doorgezet in 2022.

Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen net wat meer hulp krijgen.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Verbouwing in woonzorgcentrum De Overloop

    Het gebouw voldeed qua inrichting en functionaliteit niet meer aan de huidige behoeftes en eisen. Zo waren de woningen bijvoorbeeld te klein om goed met een rollator of rolstoel uit de weg te kunnen. Tijd voor verbouwing...

  • De nieuwe Roef

    Het allereerste gebouw van Almere Centrum, de Roef, staat er al best wat jaartjes verlaten bij. Het pand krijgt nu een grondige opknapbeurt en gaat weer shinen als markeringspunt van Haven. De oude Roef in een nieuwe jas.

  • De Deining: van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

    Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, komen 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.