Title Image

Havenaren opgelet: dit is kwartiermaker René Gaemers

Havenaren opgelet: dit is kwartiermaker René Gaemers

Voor drie van de 13 opgaven tot 2024 ligt de bal bij Havenaren. Het gaat dan om het Havenfonds, de Buitenruimte-website en de Wijkonderneming. Alle drie moeten opgestart worden, met Havenaren natuurlijk. Dat gaat niet vanzelf en dus plaatsten we een oproep voor een kwartiermaker. Dit is geworden: René Gaemers, Havenaar in hart en nieren met uitstapjes naar Bermuda, Noorwegen en Amerika. Hij gaat onder Havenaren polsen hoe ze over de drie opgaven denken én wie er zin heeft om de opgaven uit te werken volgend jaar. Wie is deze René en wat zijn die opgaven dan?

Van stuntman naar kwartiermaker

Twee jaar was René toen hij met zijn ouders vanuit de Pijp naar het nieuwe Almere verhuisde. Ze waren een van de eerste 100 bewoners van Haven, het was nog één grote zandvlakte. Later verhuisde René zelf nog naar andere wijken en maakte een paar bijzondere uitstapjes naar het buitenland. Zo was hij stuntman in Bermuda in een live show van de Pirates of the Caribbean en sales director van een kledinglijn, dat laatste deed hij vanuit het mooie en lege Noorwegen. Ook begeleidde hij hier vluchtelingen die in Noorwegen aan zijn gekomen zonder ouders. Daarnaast traint René politie in Amerika hoe om te gaan met grote groepen mensen. Hoewel dit nu hard nodig is met alle protesten, kan hij dit op het moment niet doen vanwege de coronacrisis. Al met al een diversiteit aan werk op verschillende plekken maar het basiskamp is (weer) in Haven. “Na een aantal jaar Noorwegen misten we de familie en dus zijn we met het gezin naar Haven gegaan, precies in de wijk waar ik opgroeide en mijn ouders nog altijd wonen.”

Als je Haven anders wilt, doe er dan wat aan

Eenmaal weer in Haven was René blij dat zijn kinderen in dezelfde leuke wijk kunnen opgroeien als hij vroeger. Tegelijk zag René ook dat dingen veranderden en niet persé op een goede manier. “Ik zag verpaupering en vond dat dit niet zo zou moeten zijn. Ik vond ook dat je wel kan zeuren hierover maar zolang je niks doet gebeurt er niks en dus werd ik voorzitter van de bewonerscommissie van de Werven waar ik woon. Daardoor werkte ik veel samen met de gemeente en ben ik me meer gaan mengen in zaken die spelen in Haven. Ik vind dat mijn generatie het pionierschap nieuw leven moet inblazen, dus handen uit de mouwen!”

In die rol bezocht René verschillende bijeenkomsten van Havenhart2.0 in Bivak en toen gevraagd werd om een kwartiermaker, wist hij dan ook gelijk: dat ben ik.

Wat gaat René doen en waar kan je hem vinden?

“Ik wil eerst zorgen dat zoveel mogelijk Havenaren weten dat er eindelijk een gedegen plan is gemaakt voor de toekomst. Dit ga ik doen op meerdere plekken zoals de vrijdagmarkt, ik ga langs sportclubs, de Goede Rede, de Moskee en je kan natuurlijk langskomen in Bivak.

Op die manier wil ik naast informeren tegelijk een groep enthousiastelingen bij elkaar krijgen die deel wil uitmaken van ofwel de Wijkonderneming, de Buitenruimte-website of het Havenfonds. Daarna gaan we samen kijken wat er nodig is van de gemeente en het Havenverbond om het te realiseren.”

Lijkt je dit wat; meedoen aan het uitwerken van de toekomst voor Haven? Neem dan contact op met René via: havenhart2.0@gmail.com of kom langs in Bivak.

Wat zijn de drie opgaven in het kort?

BUITENRUIMTE-WEBSITE
Dit initiatief geeft gehoor aan de regelmatig geuite opmerking van Havenaren dat een toekomstplan geen zin heeft als de openbare ruimte niet snel wordt aangepakt: achterstallig groenonderhoud, slecht verlichte of onduidelijke fietspaden, rommel op straat. De basis moet op orde zijn voordat je verder gaat. Voor meldingen over kleinere zaken bestaat al de mogelijkheid voor bewoners om dit te melden. Maar voor grotere keuzes, om bijvoorbeeld een bepaald plantsoen her in te richten of een fietspad te verlichten, zou een ‘Buitenruimte-website’ een middel kunnen zijn voor gemeente en bewoners om hierover te communiceren. De website is bedoeld voor Havenaren om dit type projecten aan te dragen en gezamenlijk te kiezen wat prioriteit heeft binnen het beschikbare gemeentelijke budget. Zo krijgen bewoners meer controle over de keuze. Deze website moet in samenwerking met de gemeente nog helemaal ontwikkeld worden.

HAVENFONDS VOOR HAVEN
Het idee achter dit fonds is als volgt: Havenaren krijgen de ruimte om per jaar een paar euro van hun gemeentebelasting in een apart fonds voor Haven te verzamelen en te vermeerderen met sponsorgeld. Zij besluiten gezamenlijk over de bestemming van dit geld in Haven, op basis van hun eigen ideeën en argumenten. Misschien wordt het een kunstwerk, of een Havenbreed event of wat dan ook. Het fonds zou gelanceerd kunnen worden in 2021. Ook dit idee moet nog helemaal ontwikkeld worden: hoeveel geld kan de gemeente inbrengen, welk sponsorgeld kan worden opgehaald, hoe wordt jaarlijks besloten waar het geld naar toe gaat, welke criteria zijn hiervoor etc. etc.?

WIJKONDERNEMING VOOR INITIATIEFRIJKHEID IN HAVEN
Er zijn al allerlei organisaties die Havenaren zelf hebben opgezet. De wijkonderneming is bedoeld om nog veel meer initiatieven te laten ontstaan. De wijkonderneming brengt in kaart wat er is en biedt support aan initiatieven die er al zijn, en aan nieuwe initiatieven. Denk aan support op het gebied van organisatie, juridische zaken, financiën, communicatie etc. Het uitwerken hiervan gaat over welke support de huidige organisaties het meeste nodig hebben, over hoe je het aanbod het beste kan communiceren, waar je nieuwe initiatieven het beste bij gebaat zijn etc.

Meer artikelen lezen?