Title Image

Het Tuinhuis, bewoners beslissen samen

Het Tuinhuis, bewoners beslissen samen

Haven heeft veel extra woningen nodig, ook dit is onderdeel van de vernieuwing. Een voorbeeld van zo´n nieuw project is het Tuinhuis. Bijzonder was dat de bewoners elkaar al konden leren kennen voordat het eind 2017 werd opgeleverd.

Sinds een paar jaar worden er diverse nieuwe woningen gerealiseerd in De Wierden. De meeste hiervan worden geleverd door woningcorporaties Ymere en met name door De Alliantie. Veel van deze woningen zijn voor Havenaren die willen doorstromen naar een kleinere woning maar wel in de buurt willen blijven wonen, zoals bijvoorbeeld ouderen. Op die manier komen de eengezinswoningen juist weer vrij voor nieuwe gezinnen. Als iemand weggaat, worden sociale huurwoningen ook nog steeds verkocht of als vrije sector huurwoning verhuurd. Zo ontstaat meer diversiteit in de bewonersgroep.

Samen beslissen

Een voorbeeld van zo´n nieuw project is het Tuinhuis. Bijzonder was dat de bewoners elkaar al konden leren kennen voordat het eind 2017 werd opgeleverd. De Alliantie heeft de woningen namelijk al in een vroeg stadium aangeboden en zocht voor het Tuinhuis specifiek bewoners die zich samen met hun buren actief wilden inzetten voor een prettige woonomgeving. In drie werkgroepen werden afspraken gemaakt over het schoonhouden van het gebouw, de inrichting van de tuin en woon- en leefregels.

Met deze proef wilde de corporatie onderzoeken wat huurders belangrijk vinden en hoeveel regie zij willen hebben op hun eigen woonomgeving. Gebiedscoördinator Jos Derissen: “We zien dat als huurders daar meer invloed op hebben, zij hier beter mee omgaan. Hoe er bijvoorbeeld wordt schoongemaakt, wanneer en door wie is eigenlijk meer een zaak van de bewoners. Het is dus een logische stap dat zij meer te zeggen hebben.” Jos: “Ook is het gelukt om de woningen te verdelen op basis van de voorkeuren van de bewoners en daar ben ik heel trots op.”

Oud en jong kris kras door het gebouw

Twaalf van de 27 woningen zijn beschikbaar gesteld aan senioren, zodat zij kunnen doorstromen naar een kleinere woning en hun woning beschikbaar komt voor een gezin. Jongeren en ouderen wonen kriskras door het gebouw want ze vonden het niet nodig om de twee groepen over de verdiepingen te verdelen. “Zo kunnen ze elkaar beter helpen als er iets is. Het is mooi om te zien dat ze dit soort zaken zelf konden regelen, want normaal gesproken leren bewoners elkaar pas kennen nadat ze de sleutel van hun huis krijgen”, licht gebiedscoördinator Jos toe.

Bron: www.de-alliantie.nl

Tuinhuis Almere, ontworpen door Korth Tielens architecten, won in 2018 de Architectuurprijs Almere.

Tuinhuis Beeld Stefan Müller

Beeld Stefan Müller

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • De toekomst voor Ambachtsmark

    Een gevarieerd gebied met woningen, bedrijven, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. Dit staat in de net vastgesteld gebiedsvisie voor de Ambachtsmark.

  • Transformatiepanden Haven Centrum

    Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het transformeren van Kerkgracht nummers 23, 37, 43 en 55 tot 9 luxe patiowoningen.

  • Eigen Tijd voor mantelzorgers

    Als je altijd voor iemand anders zorgt, is het fijn om af en toe even tijd voor jezelf te hebben en helemaal fijn als je met anderen ervaringen kan delen. En daar is ruimte voor, in Corrosia, elke eerste dinsdag van de maand.