Title Image

Hij is er: de definitieve Visie en Aanpak voor Haven in 2040

Hij is er: de definitieve Visie en Aanpak voor Haven in 2040

Haven in 2040

Hoe ziet Haven er in 2040 uit? Ongeveer zo: met een Singelgracht als een nieuw, dorps leefklimaat, een levendig centrumgebied, ruimte voor verschillende leeftijden om in Haven te wonen, en meer heft in eigen handen van Havenaren. Voor de eerste vijf jaren staat in de Aanpak: ingrijpende nieuwbouw voor de Meergronden, investeringen in een kleiner centrumgebied, en mogelijkheden voor Havenaren om meer maatschappelijke zaken zelf te regelen.

Hoe zat het ook alweer?

Zorggroep Almere, Ymere, VMCA, Almeerse Scholen Groep, Leger des Heils, De Alliantie, Goede Stede, Gemeente Almere, De Schoor, Kwintes, GGD Flevoland en ondernemers- organisatie BIZ sloegen in de zomer van 2019 de handen ineen en vormden samen het Havenverbond. Ze vinden vernieuwing van de wijken in de Binnenring van Almere Haven (De Wierden, De Werven, De Hoven en Centrum) belangrijk en zagen dat eerdere vernieuwing nog te weinig impact heeft gehad. Het verbond liet een team met specialisten op het vlak van samen-leven, wonen, retail en stedenbouw, samen met Havenaren een toekomstverhaal ontwikkelen. Meer dan 200 Havenaren en nog eens 200 professionals en betrokkenen hebben meegewerkt en nu is ie af: Visie 2040 & Aanpak 2020 – 2024 voor de binnenring van Haven.

De Visie bestaat uit:


Themadocumenten

 

Op Facebook werden en worden bits&bytes uit de visie gedeeld want ja, het is nogal een berg leeswerk. Binnenkort kan je ook luisteren naar de podcast Haven in Zicht. Met stukjes uit de visie, Havenaren en inspiratie uit Haven en ver daarbuiten.

Heb je geen Facebook en/of wil je vast meer weten voordat je de podcast gaat beluisteren? Geen nood, hieronder delen we heel in het kort de belangrijkste elementen.

Havenaren aan zet

Havenaren nemen graag het heft in eigen hand, ze doen graag dingen zelf. En dat wordt in toekomst belangrijk: zelf dingen doen voor de buurt. Wat voorbeelden:
Kan jij samen met de buren een oogje in het zeil houden op afval op straat?
Als je buurman uit het ziekenhuis komt, kan je dan boodschappen meenemen voor hem? Kan je met elkaar een wijktaxi opzetten die mensen naar De Haak rijdt?

Als je dingen doet voor de buurt wil je ook meebeslissen welke dingen dat dan zijn. Want heeft de buurt betere verlichting en groenonderhoud nodig of is het veel belangrijker dat er goed wordt opgeruimd? Stel je besluit daarover samen met andere Havenaren. De komende jaren zijn er drie activiteiten bedacht om Havenaren hierbij te helpen: een Havenfonds, prioriteiten-kiezen in de buitenruimte via bijvoorbeeld een website en de wijkonderneming.

Ideeën voor een initiatief? Laat het ons weten!

>Lees meer in het themadocument Samen-leven

Een compacter en levendig centrum

Iedereen weet het en ziet het: het winkelgebied is nu te groot. Want het is ooit gemaakt voor meer bewoners én we zijn ook nog eens anders gaan winkelen. Het voorstel is: investeer in de Marktstraat-Kruisstraat! Winkeliers, pandeigenaren en gemeente moeten samen aan de slag met: het soort winkels, de winkelpuien, de gevels, de buitenreclame, de buitenruimte, de verlichting, en de bushalte. Zorg dat in ieder geval dit stuk aantrekkelijk en levendig is. En dat is minder gemakkelijk dan je misschien denkt: want iedereen moet dan meedoen, niemand is hier de enige baas.

En verder? De Markt wordt waarschijnlijk geen winkelgebied meer, dus zorg hier voor een andere invulling. En de Brink blijft een eigen stukje Almere Haven, liefst met een duidelijk profiel. De Meerstraat gaat helemaal anders worden als het niet meer één groot parkeerterrein is.
Als je het winkelgebied, ook kleiner, wilt behouden, dan moeten er meer woningen bij, ook dichtbij het centrum. En het centrum moet beter bereikbaar zijn. Als iets is bedoeld is voor héél Haven, zet dat dan in het centrum en niet ergens aan een rand (mede daarom blijft De Meergronden op zijn plek). Zo wordt het centrumgebied een plek waar Havenaren om verschillende redenen naar toe gaan.

>Lees meer in het themadocument Retail

De Havenkom en een Singelgracht

De Havenkom is dé plek van Haven! Maar, het is oud, het staat zo los van de winkelstraat, de bootbezitter vergrijst, bootbezit neemt af en ‘de wal’ wordt belangrijker…. En juist omdat dit dé plek van Haven is, wordt de vernieuwing hier echt snel aangepakt.

Enkele ideeën die uitgewerkt worden:

 • in de zomer de straat dicht, lekker terrassen en evenementen;
 • meer groen;
 • zitplekken aan én op het water;
 • meer leuke activiteiten;
 • opgefriste gevels en puien;
 • waterspeelplek;
 • goede verbinding tussen Havenkom en winkelstraat.

Al deze ideeën kunnen alleen gerealiseerd worden als de horeca-ondernemers, de pandeigenaren en de gemeente samen optrekken en allemaal hun duit in het zakje doen. In het Havenverbond werken al deze partijen samen.

Er wordt ook een Dijkpark voorgesteld, dit park verbindt de Havenkom met het achterliggende centrum. En aan de Singelgracht kan je wonen in een nieuw dorps leefklimaat met buurthubs die verschillende functies samenbrengen op het vlak van buurt-economie, werk en zorg.

>Lees meer in het themadocument Stedenbouw

Bedrijvigheid

De Visie 2040 stelt voor om bedrijvigheid en initiatieven rond vier thema’s te concentreren, zodat dit elkaar in de loop van jaren gaat versterken:

 • Zorg, omdat er in Haven relatief meer zorg nodig is.
 • Duurzaamheid, omdat De Steiger al een hotspot wordt voor circulariteit en dat mooi kan uitgebreid kan worden naar de rest van Haven.
 • Kunst&cultuur, omdat Haven dat van oudsher al bovengemiddeld heeft.
 • Last, but not least: digitalisering, omdat Haven zich hiermee (in combinatie met de bovenstaande thema’s) richt op de toekomst.

Voor hotspot De Steiger is er een perfecte kans om nóg iets leuks aan Haven toe te voegen. Het is namelijk tijd voor een frisse wind bij het oudste bedrijvenpark van Almere! De gemeente heeft het terrein aangewezen als focusgebied voor het aantrekken van circulaire bedrijven en om circulariteit bij bestaande bedrijven te stimuleren.

>Lees meer in het Vergezicht

Wonen in Haven

Dit onderwerp is in de toekomstvisie voor Haven om meerdere redenen een onderwerp dat emoties oproept. Er zijn ouderen die geen passende woonplek kunnen vinden. Er zijn jongeren die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Er zijn mensen die zorg nodig hebben die geen passend huis vinden. En er zijn mensen die absolúút niet willen dat er bij hen in de buurt gebouwd wordt, al helemaal niet als het hoger is dan 3 lagen. Dit zijn de keuzes:

Er wordt gebouwd. En op sommige plekken ook hoger dan 3 lagen. Niet op veel plekken, omdat dat niet past in het dorpse karakter van Haven. Maar door het op sommige plekken wel te doen, krijg je wat meer variatie in Haven, en kan je simpelweg meer huishoudens een woonplek geven zonder dat je veel groen hoeft op te offeren. Er is gekozen voor 2.500 woningen. Er is ruimte voor veel meer woningen, maar dan zou dat ten koste gaan van het dorpse karakter dat Haven nou juist zo aantrekkelijk maakt, en dat gebeurt dus niet.

De extra woningen zijn met name bedoeld voor jongeren en voor ouderen want vanuit hen is de vraag het grootst. En door ook sociale huur op nieuwe plekken te bouwen en middeldure huur- en koopwoningen toe te voegen, wordt Haven meer gemixt. Bovendien krijgt wonen, ook als je af en toe zorg nodig hebt, een speciale aandacht. Want als we ziek zijn is er niet altijd meer een plek in een ziekenhuis of andere instelling. Zo is er, als deze visie uitgevoerd wordt, veel meer diversiteit in woningen in Haven.

>Lees meer in het themadocument Wonen

Dit gebeurt er al

Iedereen in Haven kent al veel vernieuwingsinitiatieven en doet daar ook vaak zelf aan mee. Denk bijvoorbeeld aan allerlei initiatieven in De Wierden, de verbouwing van De Overloop, het festival Zomer in Haven, het werk voor de aanstaande vereniging (BIZ) van alle ondernemers in het centrum, het werk aan Vomar, de nieuwe geplande woningen daarboven en erachter en het geplande opknappen van de Sluisgarage, het Marktplein dat al klaar is en binnenkort bijzondere verlichting krijgt, het Stadswerfpark met de sporthal en de Skills Garden, en de geplande Kustzone. Het is een greep uit wat er al gebeurt.

Deze bestaande projecten zijn ook onderdeel van de vernieuwing voor het Hart van Haven. Op deze website doen we ons best alle plannen en projecten in kaart te brengen die onderdeel zijn van de vernieuwing.

Blijf vooral meedenken!

Blijf op de hoogte en blijf ook vooral meedenken. Dat kan via de nieuwsbrief, Facebook of stuur een mailtje.

 

Meer artikelen lezen?