Title Image

Hoogbouw in Haven, wat willen we wel en wat niet?

Hoogbouw in Haven, wat willen we wel en wat niet?

Het is algemeen bekend: als je in Haven zegt dat er gebouwd gaat worden, slaan de gemoederen op hol. Want, het groen verdwijnt en Haven moet wel dorps blijven. Woningen zijn nou eenmaal wel echt nodig dus Havenaren hoe gaan we dit doen?

Eerst even een inleiding, waarom wil je in Haven bouwen?

Tijdens het maken van de visie voor Haven in 2040 is door het specialistenteam uitgegaan van twee scenario’s: helemaal geen woningen bouwen of dat wel doen. Beide werden ook voorgelegd aan Havenaren tijdens de vele bijeenkomsten. De consequentie die NIET bouwen met zich meebrengt, is dat er te weinig draagvlak voor voorzieningen in het centrum is maar ook dat ouderen en jongeren die niet in een eengezinswoning willen wonen, geen woning kunnen vinden. Deze nadelen wogen voor Havenaren én het specialistenteam zwaar, dus bouwen was de keuze. Maar hoe dan? En waar?

Haven moet dorps en groen blijven!

Bij het verder ontwikkelen van Haven wil je de kwaliteiten: de dorpse sfeer, het vele groen en het water, hoe dan ook niet verloren laten gaan. Havenaren zeiden tegelijk ook dat het groen er vaak rommelig bijstaat, veel van hetzelfde is en de kwaliteit dus niet over houdt. Dat kan beter.

Eerst heeft het team gekeken of je precies evenveel groen dat moet wijken voor nieuwbouw, ergens anders kan toevoegen. Dat lukte jammer genoeg niet altijd. Toch wordt de intentie om veel groen (en kwaliteit) toe te voegen wel vastgehouden. Bij het plannen maken voor de Havenkom en de Meergronden-kavel bijvoorbeeld zal vanaf het begin worden gekeken hoe (extra) groen een zo prominent mogelijke plek kan innemen in de toekomstige inrichting.

Kies de juiste plek en de juiste vorm

Het grootste punt van discussie is hoogbouw. Dat leek uit den boze, ware het niet dat een paar mensen tijdens de bijeenkomsten verrasten door op te merken dat hoogbouw best kan, maar wél op de juiste plek. Dat is interessant want met hogere bouw kan je meer woningen bouwen op een relatief kleine plek, waardoor er dus meer ruimte voor groen blijft. Maar hoe en waar?

De ene hoogbouw is de andere niet. Een ‘Bijlmerflat’ ziet niemand zitten in Haven, maar wat dan wel? Soms heb je het niet eens in de gaten maar Haven heeft al een aantal dorps aandoende middelhoge bouw van rond de 5-6 woonlagen. Oud en nieuwer. Denk aan de eerste woningen aan het Havenhoofd, de blokjes appartementen aan De Meenten maar ook het relatief nieuwe Tuinhuis in de Laren en het appartementengebouw naast de Overloop. Vergeet ook de twee typische torentjes niet! Sommige (middel)hoge bouw kan behalve onderdak bieden ook tegelijk fungeren als een icoon, een baken zijn in de omgeving.

Meer verdiepingen meer ruimte voor aanpak van het omliggende gebied

Dat iets dorps of juist stads aanvoelt, ligt soms ook aan de hoogte-breedteverhoudingen. Een gebouw van zes lagen dat vooral de lucht inschiet doet veel stedelijker aan dan een meer breed gebouw met zeven lagen. Is het een goed idee om binnendijks hoger dan zes, maximaal zeven woonlagen te bouwen, terwijl buiten de dijk misschien best een hoge blikvanger kan verrijzen?

Het is trouwens ook goed om te weten dat ontwikkelaars aan de gemeente meer moeten betalen, als er meer verdiepingen komen. Dat geld wil en mag de gemeente direct weer in het omliggende gebied steken, door bijvoorbeeld meer groen toe te voegen en de buitenruimte op te knappen. Denk aan het ontwikkelen van een Dijkpark of de Singelgracht. Dit is geen reden om meteen hoge flats in Haven te laten bouwen, maar wel goed om te weten.

Wat vind jij van dit alles? Ga eens met elkaar in gesprek hierover, online of op straat.

Vertel het ons

Wij zijn heel benieuwd wat Havenaren vinden. Gebruik daarom het platform Havenhart2.0 om ideeën te delen. Stuur een voorbeeld van een hoog gebouw dat nooit in Haven mag komen. Stuur ons een voorbeeld van een hoog gebouw waarin jij meteen wilt wonen. En laat weten wáár dat gebouw dan staat. Gebruik Instagram en Facebook of mail. Spreek je uit en bouw zo mee aan het Haven van de toekomst.

Zou dit goed staan in Haven?

En dit?

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!