Title Image

Kustzone

Kustzone

Het idee om buiten de dijk iets nieuws toe te voegen aan Haven speelde al lang. In 2017 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden rond een plan dat eind van hetzelfde jaar is vastgesteld: Kustzone.

 

De uitgangspunten voor het plan waren:

 • versterking van het watergerichte en recreatieve profiel van het stadsdeel;
 • versterking van het centrum van Almere Haven;
 • toevoegen van woningbouw, met name in het middensegment;
 • openbaar toegankelijk maken van de jachthaven en handhaven op de huidige plek.

 

Het intensieve participatietraject leidde tot een plan dat voldeed aan alle uitgangspunten, 240 woningen toevoegt en ruimte geeft voor een hotel. Bovendien komt er een nieuwe tweekilometerlange doorgaande wandelroute langs het water, worden bestaande wandelroutes verbeterd, verhuist de scouting, de reddingsbrigade en kano-vereniging gaan naar het Kinderwerkbos, wordt het Surfstrand en het Kinderwerkbos verbeterd, wordt het zwemstrand verbeterd, ontstaat een Havenpark in een deel van het huidige Manifestatieveld, wordt blauwalg aangepakt en wordt de dijk een 30 km per uur-zone.

Wat levert het op voor Haven?

Er komen allereerst meer woningen voor Havenaren maar er is meer: het hele kustgebied ten westen van de haven wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen en er wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

PAS op de plaats

Door de nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof heeft het project vertraging opgelopen. Voor de nieuwe normen rond stikstof is een programma opgezet: PAS (Programma Aanpak Stikstof). Voor bouwprojecten geldt dat in de PAS is bepaald dat zij zowel in de aanleg/bouwfase als in de gebruiksfase, maar een bepaalde mate van uitstoot van stikstof mogen produceren. Die nieuwe landelijke normen hebben uiteraard ook invloed op het Kustzone-project. Daardoor is het project, net als veel andere nieuwe bouwprojecten, vertraagd. Zie ook het artikel Project Kustzone, hoe zit het daar eigenlijk mee?

Planning

De hele planning schuift door de PAS met een jaar op. Dit is de voorlopige projectplanning Kustzone:

 • Bestemmingsplan ter inzage: Q1 2021
 • Verplaatsing 3 verenigingen en inrichting Havenstand (Kinderwerkbos en zwemstrand): 2022
 • Start bouw Woningen veld 1, 2 en 3 bij Sluiskade en Strandweg: (ca. 90 eengezinswoningen, ca. 60 appartementen) juli 2023
 • Start bouw Woningen veld 4 op kop Sluiskade bij Gooimeer (ca. 100 appartementen): juli 2024
 • Start bouw Hotel kop Sluiskade bij gooimeer: juli 2025
 • Herinrichting openbaar gebied na afronding bouw hotel

 

Uiteraard worden mensen in de omgeving van het gebied geïnformeerd zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage komt. De gemeente zal hiervoor een informatiebijeenkomst organiseren.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

 • Een huiskamer voor kwetsbare migrantenouderen

  In Almere, en in ook Haven wonen steeds meer oudere mensen. Daarvan heeft een deel wortels in andere landen dan Nederland. Soms hebben zij, net als andere ouderen, wat extra hulp nodig. Daarom is het project Kleurrijk Grijs gestart. Een kijkje in de kleurrijke wereld van Nancy Peper-Kasan, coördinator van het project.

 • Hart van Wierden

  Een voorbeeld van vernieuwing in woningen is het Hart van Wierden; een nieuwbouwproject met 58 sociale huurappartementen. Met deze nieuwbouw zijn de broodnodige betaalbare appartementen toegevoegd in de wijk.

 • Singelgracht, hét woon- en leefklimaat van Haven in 2040

  Wie nu ‘Singelgracht, Almere Haven’ intikt bij Google, vangt bot. Het bestaat nog niet. In de toekomst weet iedereen wat Singelgracht is: een nieuw, groen, hoog-aantrekkelijk gebied van wonen-aan-het-water, duurzame kwaliteit, bewegen, zorg en ontmoeting, dat voortborduurt op de essenties van Haven uit 2020.