Title Image

Leemwierde: zorg aan huis en in de buurt

Leemwierde: zorg aan huis en in de buurt

Het gezondheidscentrum Leemwierde wordt gesloopt. Hier komt een nieuw gebouw voor in de plaats met de focus op extra zorg. Een mooie samenwerking tussen woningcorporatie Alliantie en Zorggroep Almere.

Zorg aan huis

In plaats van het oude gezondheidscentrum komt er een woon-zorggebouw, onder de hoede van Zorggroep Almere. Dit gebouw biedt straks onderdak aan 60 bewoners met een zorgindicatie, opgedeeld in zes groepen van 10 bewoners. De nadruk ligt op wonen in een leefgemeenschap. Iedere bewoner heeft een eigen tweekamerappartement maar elke groep heeft ook een gemeenschappelijke ruimte. Een soort grote woonkamer waar mensen samen kunnen komen en waar activiteiten worden georganiseerd.

Het gebouw wordt gerealiseerd door de Alliantie in samenwerking met Zorggroep Almere, die de zorgwoningen zal verhuren.

Zorg om de hoek

Ook komen er twee kleinschalige appartementengebouwen. Een van deze twee gebouwen is bestemd voor 15 sociale huurwoningen. De woningen hebben twee slaapkamers en een balkon of terras. Het gebouw is twee lagen hoog en heeft geen lift. De begane grond is specifiek bestemd voor senioren. Handig, want als zij wat extra zorg nodig hebben kan dat geleverd worden vanuit het andere gebouw. Dit zijn woningen voor mensen met een lichtere ondersteuningsvraag dan in het woon-zorggebouw.

De inschrijving voor deze woningen vindt plaats via Woningnet.

23 koopwoningen

Het andere appartementengebouw telt 23 koopwoningen, waarvan twee met één slaapkamer en de rest twee slaapkamers. Het gebouw heeft drie woonlagen en beschikt over een lift. Voor dit gebouw van de Alliantie is een speciale website gemaakt. Wijkbewoners die een corporatie huur ééngezinswoning met minimaal 3 slaapkamers in de wijk De Wierden achterlaten, of een koopeengezinswoning met minimaal 3 slaapkamers, krijgen voorrang bij de toewijzing van een koopappartement in de Wierdesingel.

Middenin de wijk

Alle drie de gebouwen staan midden in de wijk en dat is niet voor niks. De gedachte hierachter is dat mensen die op een gegeven moment zorg nodig hebben, dat in hun eigen wijk kunnen vinden. Dat kan zijn door hulp aan huis of wanneer dat nodig is, door te verhuizen naar een seniorenwoning of naar het woon-zorggebouw. Op die manier blijven mensen in hun eigen omgeving. Dit betekent dat zij de dokter die ze altijd al hadden, kunnen blijven zien én het contact met mensen in de buurt kunnen makkelijk kunnen blijven onderhouden.

Wat levert het op voor Haven?

Zoals ook in de Visie voor Haven 2040 is beschreven, zullen mensen in de toekomst langer thuis blijven wonen, ook als zij wat extra zorg nodig hebben. Dan is wonen in een appartement op de begane grond, dichtbij een woon-zorggebouw wel zo handig. Er is bovendien nu een tekort aan woningen voor senioren in Haven. De Leemwierde voorziet in deze wensen. De mix met extra koopwoningen zorgt ook nog eens voor meer diversiteit in wijk. Daarbij laten mensen die in de wijk verhuizen een eengezinswoning achter, die dan weer vrijkomen voor jonge gezinnen die hard op zoek zijn naar een woning.

Planning

Tijdens een informatieavond in februari 2020 hebben bewoners ideeën, wensen en zorgen met de Alliantie gedeeld. In het nieuwe ontwerp is dit meegenomen, het ontwerp is af. Ook is gewerkt aan een wijzigingsplan om voor een deel van de Leemwierde een maatschappelijke- en woonbestemming mogelijk te maken. Daarnaast heeft de gemeente Almere in het najaar, met een klankbordgroep van omwonenden, gewerkt aan het inrichtingsplan voor het openbaar gebied, zoals het groen. Al deze punten én de planning werden besproken tijdens een informatieavond op 14 januari 2021.

De bouw van de woningen start in het najaar van 2021. Er wordt gestart met het zorggebouw. Enkele maanden later volgt de bouw van de sociale huurwoningen en koopwoningen. Oplevering wordt verwacht vanaf januari 2023. Op 22 juli 2021 gingen de koopappartementen in de verkoop.

Contact

Kijk voor meer informatie en contact over de huurwoningen op https://www.de-alliantie.nl/leemwierde/

Voor meer informatie en contact met betrekking tot de 23 koopappartementen kijk op https://wierdesingel.nl/

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • De Havenkom wordt compleet vernieuwd

    De Havenkom is niet wat het kán zijn, dat zeiden ook veel Havenaren tijdens de bijeenkomsten over de vernieuwing. In de Visie 2040 speelt de Havenkom een belangrijke rol, de aanpak heeft dan ook prioriteit gekregen. Havenaren denken en praten mee over het ontwerp.

  • De nieuwe Meergronden, een plan

    Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.

  • Park Uithof gaat veranderen

    Het middendeel van het park wordt een eiland waarop Jeugdland Haven zich vestigt. Het noordelijk deel van het park verandert in een voedselbos. In het overgebleven deel komen uitkijkheuvels met mooie bomen en watergangen.