Title Image

Samenwerking centrumondernemers

Samenwerking centrumondernemers

De ondernemers in het centrumgebied van Haven maken zich hard voor een vitaal en levendig winkelcentrum. Ze vinden het belangrijk dat Haven Centrum haar goede sfeer behoudt en dat er minder leegstand komt. Hiervoor werken de centrumondernemers samen in de vorm van een BIZ.

 

Het centrumgebied van Almere Haven loopt van de Markt tot aan de Havenkom. De ondernemers in het gebied zien dat de sfeer en leegstand vraagt om verbetering. Hiervoor is een gedeelde gedachte nodig dus staken 103 ondernemers, van franchise tot zelfstandige, de koppen bij elkaar en spraken samen de wens uit voor intensievere samenwerking, genaamd een BIZ.

Wat is een BIZ?

Met een BIZ (Bedrijven-Investerings-Zone) investeren ondernemers gezamenlijk om het centrum aantrekkelijker, bekender en veiliger te maken. De ondernemers betalen hiervoor jaarlijks een bijdrage waarvan de gemeente de heffing en invordering verzorgt. In tegenstelling tot een ondernemersvereniging, waar niet-leden gratis kunnen meeliften op het geld van leden, is iedere ondernemer verplicht om mee te betalen.

Winkelstraatmanager

De BIZ werkt nauw samen met de winkelstraatmanager , dat is René Verwilligen. René heeft de specifieke taak om samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren levendigheid en reuring in het centrum te vergroten. En leegstand terug te dringen. Sinds 2018 is René Verwillegen de nieuwe winkelstraatmanager van Haven. Zijn voornaamste taak is om het gebied aantrekkelijker te maken. Er moeten meer mensen naartoe komen die ook nog eens langer blijven.

René organiseert als winkelstraatmanager regelmatig ondernemersavonden. Het doel van deze avonden is ondernemers met elkaar in contact te brengen en samen te praten over ondernemerskwaliteiten. Lees meer over René

Promenade Haven

Een van de eerste dingen die de BIZ heeft opgezet is Promenade Haven: https://www.promenade-almerehaven.nl/ . Dit een website waar je alles kunt vinden over het centrum en haar ondernemers en evenementen. Maar het is ook de huisstijl, die terug te vinden is in het centrum. Zo zijn er bordjes geplaatst in het centrum (zie foto) en zelfs in de vernieuwde Sluisgarage komen de kleuren van Promenade Haven terug.

Tussen de ondernemers en vastgoedeigenaren zijn ook brancheringsafspraken gemaakt. Dit zorgt ervoor dat het aanbod in Haven afgestemd wordt met elkaar zodat er een goede en leuke mix van winkels en horeca ontstaat.

Gedeelde gedachte

Raimond en Corine Severijns van de audicienspraktijk Thuis in Horen, zijn door winkelstraatmanager René Verwillegen gevraagd als voorzitter voor deze BIZ. Raimond Severijns: “Een BIZ zorgt voor een gedeelde gedachte. Met alle ondernemers in het centrum van Haven hebben we nu één visie, dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Lees meer over Raimond en Corine

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Kustzone

    In het hele kustgebied ten westen van de haven komen meer woningen en wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. Ook wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

  • Marktgracht: transformatie van 4 winkels naar 9 patiowoningen

    Aan de Markgracht worden vier voormalige winkelpanden getransformeerd naar negen aantrekkelijke patiowoningen. Dit nu leegstaande onaantrekkelijke rijtje panden ziet er straks weer een stuk gezelliger uit!

  • De nieuwe Meergronden, een plan

    Het gebouw van de Meergronden staat er inmiddels ruim 40 jaar en voldoet niet meer aan de eisen voor modern onderwijs. Tijd voor vernieuwing dus! En dit is hoe het zou kunnen worden.