Wat is Havenhart2.0 precies?

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Projecten en initiatieven zijn er wel, kijk maar op de kaart op de Homepage van deze website, maar veel mensen vinden dat het te langzaam gaat. Andere mensen vinden dat alle initiatieven te veel los van elkaar worden uitgevoerd en soms alleen op de korte termijn zijn gericht. En veel mensen vragen zich af: wat is nou het toekomstverhaal voor Haven over 10 of 20 jaar? Wie kunnen dan in Haven wonen, is Haven dan een stil of een bruisend dorp, ziet het er dan opgeknapt uit, voelen Havenaren zich veilig en redden ze het goed met elkaar?

 

Havenaren en een Havenverbond

Het hart van Haven vernieuwen, daar werken al veel Havenaren aan, kijk ook maar eens naar de Havenportretten op deze website. Op 11september 2019 is hiernaast ook het zogeheten Havenverbond gestart dat zich hier extra voor inzet. Dit verbond bestaat uit de bestuurders van maatschappelijke organisaties in Almere Haven. Dit zijn: de Alliantie, de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA), Gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, BIZ in oprichting van centrumondernemers, Goedestede, Ymere, GGD Flevoland, Kwintes, de Almeerse Scholengroep (ASG) en het Leger des Heils.

Dit verbond van bestuurders versnelt waar dat kan de lopende projecten én heeft een team specialisten aan het werk gezet om in het najaar van 2019 een toekomstverhaal voor het hart van Haven te schrijven. Het Havenverbond geeft hier sturing aan. Ook als het aankomt op uitvoering, is het Havenverbond erop gespitst om de investeringen in het gebied te bundelen.

 

Specialisten en Havenaren werken samen

Het team van specialisten werkte voor het toekomstverhaal samen met Havenaren. Een goede combinatie want het team heeft deskundigheid over winkelcentra, stedenbouw, samen-leven en wonen, en de Havenaren weten van de hoed en de rand in Haven. Door de kennis en ervaring van beide samen te brengen, is een goed toekomstverhaal tot stand gekomen.

Het team werkt in een pop-up plek in het oude politiebureau aan Bivak 1. In oktober en november nodigde het team veel Havenaren in kleine groepjes uit om hen te vragen hoe zij hun Haven in 2040 voor zich zien en wat zij vinden van de tussentijdse ideeën die het team in die twee maanden bedenkt. Dit waren de zogeheten werkplaatsbijeenkomsten.

 

Eén toekomstplan voor Haven 2040

Het resultaat van dit alles is dat het Havenverbond op 13 januari de conceptversie: Visie 2040 & Aanpak 2020 – 2024 heeft gepubliceerd. Vervolgens krijgen alle leden van het Havenverbond de ruimte goed naar de plannen te kijken. Hier wordt rustig de tijd voor genomen zodat diverse besturen en de gemeenteraad hun weloverwogen opmerkingen kunnen geven. In maart 2020 sluit de mogelijkheid om opmerkingen te maken en maakt het team de stukken af en definitief. In mei 2020 staan ze vast. Het Havenverbond heeft dan een goed en helder toekomstverhaal waar veel Havenaren zich in herkennen en kan van start met een gedegen plan van aanpak.

 

Wat gebeurt er nu al?

Iedereen in Haven kent al veel vernieuwingsinitiatieven en doet daar ook vaak zelf aan mee. Denk bijvoorbeeld aan allerlei initiatieven in De Wierden, de verbouwing van De Overloop, het festival Zomer in Haven, het werk voor de aanstaande vereniging (BIZ) van alle ondernemers in het centrum, het werk aan VOMAR, de nieuwe geplande woningen daarboven en erachter en het geplande opknappen van de Sluisgarage, het Marktplein dat al klaar is en binnenkort bijzondere verlichting krijgt, het Stadswerfpark met de sporthal en de Skills Garden, en de geplande Kustzone. Het is een greep uit wat er al gebeurt.

De bestaande projecten worden natuurlijk meegenomen in het toekomstplan voor het Hart van Haven.