Title Image

Project Kustzone, hoe gaat het daar eigenlijk mee?

Project Kustzone, hoe gaat het daar eigenlijk mee?

Extra woningen, een hotel, een wandelroute, een Havenpark en nog veel meer veranderingen; we hoorden over grootse plannen voor de zone aan de kust. En toen was het stil, iets met stikstof. Hoe zit dat nou eigenlijk? Wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst?

 

Na een intensief participatietraject was het er; een plan dat voldoet aan alle uitgangspunten, 240 woningen toevoegt en ruimte geeft voor een hotel. Bovendien komt er een nieuwe tweekilometerlange doorgaande wandelroute langs het water, worden bestaande wandelroutes en overgangen van de Gooimeerdijk verbeterd, verhuizen de scouting, de reddingsbrigade en kano-vereniging gaan naar het Kinderwerkbos, wordt het Surfstrand en het Kinderwerkbos verbeterd met ruimte voor tijdelijke verblijfsrecreatie, wordt het zwemstrand verbeterd, ontstaat een Havenpark als schakel met de Havenkom, zijn er initiatieven voor de aanpak van blauwalgen en wordt de dijk een 30 km per uur-zone. Maar toen was het stil.

PAS op de plaats

Dat het stil werd, komt door de nieuwe wet- en regelgeving rondom stikstof. Hier is een programma voor op gezet: PAS (Programma Aanpak Stikstof). Ongetwijfeld heb je het voorbij horen komen in de media. Voor bouwprojecten geldt dat in de PAS is bepaald dat zij zowel in de aanleg/bouwfase als in de gebruiksfase, maar een bepaalde mate van uitstoot van stikstof mogen produceren. Die nieuwe landelijke normen hebben uiteraard ook invloed op het Kustzone-project. Daardoor is het project, net als veel andere nieuwe bouwprojecten, vertraagd.

Stikstof wat is dat dan precies?

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie maar ook in de bouw worden stikstofoxiden uitgestoten. Bijvoorbeeld bij het af en aanrijden van zware bouwmachines die op fossiele brandstoffen rijden. Ook de werklieden die dagelijks naar de werkplaats komen, zorgen voor meer uitstoot dan normaal.

De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie. Hoe hoger die concentratie is, hoe schadelijker deze is voor ons mensen en voor de natuur. Voor een uitgebreide uitleg, lees verder op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/stikstof

Minder impact op natuur

Door de PAS moest ineens in de bestemmingsplannen voor de Kustzone worden aangetoond dat de nieuwe stokstofnorm niet overschreden wordt. Aanvullende onderzoeken en het aanpassen van de plannen, kostte uiteraard tijd. Maar, na veel onderzoek, reken- en maatwerk, is het gelukt.

Uit onderzoek bleek dat de gebruiksfase geen probleem was voor de realisatie van Kustzone Haven. Het ging vooral om de bouwfase, die net iets te belastend was voor de nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Dit is opgelost door de toekomstige bouwstromen gefaseerd uit te voeren. Zo wordt de emissie/uitstoot verspreid over een langere periode in de tijd. En dat helpt. Stel, je bouwt alles in één keer dan wordt er zoveel stikstof in een korte tijd uitgestoten dat dit te veel negatieve invloed heeft op het naastgelegen natuurgebied. Als je die uitstoot beperkt en uitspreidt over een aantal jaren, is die negatieve invloed op de nabijgelegen natuur veel minder groot. Veel beter dus!

Alles een jaar vertraagd, nieuwe planning

Al met al heeft de onzekerheid en onduidelijkheid ten aanzien van de regelgeving en het aanpassen van de plannen voor een jaar vertraging gezorgd. De planning was bijvoorbeeld om na de zomer van 2019 het bestemmingsplan ter inzage te leggen voor het publiek. De planning nu is dat dit pas na de aankomende zomerperiode gebeurt. Alles schuift dus met een jaar op. Ook nog even geduld voor de nieuwe tekeningen van de plannen dus…

Dit is in ieder geval de voorlopige projectplanning Kustzone:

 • Verplaatsing 3 verenigingen en inrichting Havenstand (Kinderwerkbos en zwemstrand): 2022
 • Start bouw Woningen veld 1, 2 en 3 bij Sluiskade en Strandweg: (ca. 90 eengezinswoningen, ca. 60 appartementen) juli 2023
 • Start bouw Woningen veld 4 op kop Sluiskade bij Gooimeer (ca. 100 appartementen): juli 2024
 • Start bouw Hotel kop Sluiskade bij gooimeer: juli 2025
 • Herinrichting openbaar gebied na afronding bouw hotel

 

Uiteraard worden mensen in de omgeving van het gebied geïnformeerd zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage komt. De gemeente zal hiervoor een informatiebijeenkomst organiseren.

De eerdere tekeningen van de Kustzone

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

 • De Deining: van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

  Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, komen 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.

 • Vernieuwen Vomar en Sluis parkeergarage

  De panden waar nu de Vomar voordeelmarkt en de Sluis parkeergarage inzitten, worden vernieuwd. Het idee is dat de Vomar kan uitbreiden, kantoren veranderen in woningen, de parkeergarage verbetert en er extra woningen worden gebouwd achter de garage.

 • Hart van Wierden

  Een voorbeeld van vernieuwing in woningen is het Hart van Wierden; een nieuwbouwproject met 58 sociale huurappartementen. Met deze nieuwbouw zijn de broodnodige betaalbare appartementen toegevoegd in de wijk.