Title Image

Singelgracht, hét woon- en leefklimaat van Haven in 2040

Singelgracht, hét woon- en leefklimaat van Haven in 2040

Wie nu ‘Singelgracht, Almere Haven’ intikt bij Google, vangt bot. Het bestaat nog niet. In de toekomst weet iedereen wat Singelgracht is: een nieuw, groen, hoog-aantrekkelijk gebied van wonen-aan-het-water, duurzame kwaliteit, bewegen, zorg en ontmoeting, dat voortborduurt op de essenties van Haven uit 2020.

Havenaren houden van water

Bij het maken van de visie kwam het visieteam op het idee van een Singelgracht. Zij kwamen hierop door een aantal zaken die Havenaren inbrachten tijdens de bijeenkomsten. Zo wilden veel mensen aan het water wonen, het Gooimeer of het binnenwater. En er waren ook vooral woningen voor jongeren en ouderen nodig. Verder waren veel mensen erg enthousiast over het groene karakter van Haven, maar er werd ook een paar keer gezegd dat het op sommige plekken wel wat minder rommelig zou kunnen zijn.

Het visieteam constateerde verder dat de onderlinge verbinding tussen Havenaren er wel was, maar ook wel een boost kon gebruiken. De gemiddelde gezondheid van Havenaren liet te wensen over bleek uit onderzoek, meer uitnodiging tot beweging zou kunnen helpen om die gezondheid wat op te krikken. Tenslotte was er soms in de directe omgeving best wat behoefte aan een kleine buurthub voor zorgondersteuning, ontmoeting en dergelijke. Al deze zaken bij elkaar leidden tot de droom van ‘de Singelgracht’.

In de visie staat dit over de Singelgracht:

Havenaren lopen of fietsen langs de Singelgracht een ‘rondje-Haven’. Ze worden verrast door wateruitzichten en diversiteit in groen. Mensen worden uitgenodigd tot ontmoeting bij speelplekken en bankjes. Wandelaars maken een praatje met de mensen wiens balkons uitkijken over een pad langs het water. Iemand die in de logeerkamer van een collectief wonen-complex wordt verzorgd, krijgt bezoek van de buren. Een paar honderd meter verderop werkt een kunstenaar die ook lokaal geproduceerde appelsap verkoopt. Dit is het beeld voor de Singelgracht: een nieuw, groen, hoog-aantrekkelijk gebied van wonen-aan-het-water, duurzame kwaliteit, bewegen, zorg en ontmoeting, dat voortborduurt op de essenties van Haven uit 2020.

Wanneer komt ie er dan, die Singelgracht?

Havenaren en professionals starten in 2022 om de droom van een Singelgracht uit te werken. De eerste stukjes Singelgracht komen er dan al aan: de gemeente voert in 2022 namelijk groot onderhoud uit aan de Marktgracht en Kerkgracht, en bereidt groot onderhoud in De Hoven voor. Bovendien worden plannen uitgewerkt voor de grond waarop nu De Meergronden staat; daarlangs loopt het water. En de bestaande woningen, die moeten ook een bijdrage gaan leveren aan die droom, als ze worden gerenoveerd of verkocht.

Steeds zullen nieuwe stukken van die Singelgracht worden gemaakt, totdat die in 2040 helemaal klaar is.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!