Title Image

Actieplan vastgoedeigenaren voor toekomstbestendig winkelen in Centrum Haven

Actieplan vastgoedeigenaren voor toekomstbestendig winkelen in Centrum Haven

Het winkelgebied van Almere Haven biedt veel mogelijkheden voor het eigen stadsdeel maar ook voor bezoekers uit de directe omgeving én bezoekers van de Havenkom en de jachthaven. Eigenaren van het commercieel vastgoed streven dan ook naar een winkelgebied waar het prettig winkelen is voor bewoners van Almere Haven maar ook voor bezoekers van buitenaf. Om te zorgen dat het centrum voor al deze bezoekers inderdaad aantrekkelijk is, werken vastgoedeigenaren samen.

Actie!

De vastgoedeigenaren van de winkels en voorzieningen in het centrum van Almere Haven hebben, samen met de Gemeente Almere, in 2017 en 2018 een analyse verricht naar de situatie van het centrum. In deze analyse hebben zij benoemd wat zij als sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het centrum zien. Deze analyse is verwerkt in een kort en bondige SWOT-situatie, die vervolgens vertaald is naar een Actieplan. Dit Actieplan voeren de vastgoedeigenaren en de gemeente sinds begin 2018 uit.

Betekenisvolle plekken verbeteren, een compacter centrum

In het actieplan staan acties die ervoor gaan zorgen dat Centrum Haven een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied wordt. Hierin staat bijvoorbeeld dat betekenisvolle plekken zoals Havenkom, Plein, Markt en Brink behouden en dus verbeterd moeten worden. Deze plekken maken, in wisselwerking met de andere delen van het centrum, het verschil. Zij zorgen met hun ‘bronpunten’ voor onderscheid en zij zorgen voor een aan- en doorloop in het centrum.

Het plan draagt ook bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en vindbaarheid binnen het centrum zelf en een eigentijdse beleving en uitstraling van het centrum, in het bijzonder de gevels van de winkels, de parkeergarages en de openbare ruimte.

De vastgoedeigenaren werken veelvuldig samen met de gemeente Almere en VvE Winkelcentrum Almere. Op dit moment wordt samengewerkt aan de transformatie van vier winkels tot negen woonappartementen in de vrije sector omdat deze partijen ervan overtuigd zijn dat het winkelcentrum in zijn huidige vorm teveel winkels telt. Met de transformatie van winkels naar woningen wordt het winkelcentrum meer compact.

Wat levert het op voor Haven?

Een aantrekkelijk en levendig en toekomstbestendig winkelgebied voor Havenaren en bezoekers van buitenaf. De komende tijd wordt gewerkt aan een aantrekkelijk centrum met een eigentijdse uitstraling. Dit gaan Havenaren met name terugzien in de winkelgevels, de parkeergarages en de openbare ruimte.

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!