Title Image

Transformatiepanden Haven Centrum

Transformatiepanden Haven Centrum

In Haven Centrum staan/stonden verschillende panden leeg. Voor een aantal andere panden moet een andere bestemming gevonden worden. Leegstaande panden zorgen nogal eens voor sociaal onveilige situaties, met name in de avonduren. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe invulling: een transformatie. Zo’n transformatie kan plaatsvinden door verschillende functies slim te combineren of juist door de functie van het pand helemaal te veranderen. En transformatie van leegstaande kantoren en winkelpanden naar woningen, heeft nog een extra voordeel: je kan zo zorgen voor meer broodnodige woningen zonder veel extra bij te bouwen.

Dit zijn de panden waar het om gaat:

Marktgracht 23, 37, 43 en 55

Op dit moment vind je aan de Marktgracht winkels met daarboven woningen. Door de ligging, net buiten de loop van het winkelgebied, en de huidige uitstraling van de panden zijn de winkels moeilijk verhuurbaar. De woningen boven de winkels zijn in bezit van woningcorporatie Ymere. Het hele rijtje staat al een tijd leeg. Daar gaat wat aan gebeuren: voormalige winkels worden 9 patiowoningen.

Marktgracht 48 t/m 62

De leegstaande kantoren aan de Marktgracht worden namelijk getransformeerd naar 37 kleine, en dus betaalbare, appartementen. Ook komen er twee penthouses en op de begane grond is ruimte voor winkels en een fysiotherapeut. Lees meer.

Kerkstraat

In de Kerkstraat staat een oud bankgebouw leeg. Momenteel wordt onderzocht of en hoe deze oude bank getransformeerd kan worden naar middensegment appartementen . Het ‘nieuwe’ gebouw moet fris en open worden waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte omhoog gaat en de Kerkstraat een andere uitstraling krijgt.

De Roef en Kerkgracht 54

De panden Roef en het pand aan de Kerkgracht 54 zijn al langere tijd ongebruikt. Voor de Roef is een plan ontwikkeld én is al gestart met de transformatie, lees het hier.

Voor Kerkgracht 54 is nog geen plan voor transformatie opgesteld. De verwachting is wel dat ook dit pand in de komende jaren ontwikkeld wordt, het is nog even wachten tot de eigenaren van de panden dit oppakken.

Apotheek

De voormalige apotheek stond al lange tijd leeg en dat was geen fraai gezicht. Dat gaat veranderen! Er komen acht appartementen voor jong en oud. Het krijgt ook een nieuwe naam: Meerhaven.

Wat levert het op voor Haven?

In Haven is veel vraag naar woningen voor jongeren en andere starters terwijl veel panden er leeg en verlaten bij staan of stonden. Alle appartementen zijn daarom meer dan welkom voor de woningzoekenden. Extra woningen in het centrum zorgt ook voor meer klandizie voor de ondernemers en andere voorzieningen. Dit past helemaal in de Visie voor Haven in 2040 die onder andere pleit voor extra woningen, voor met name jongeren en ouderen, en een levendig, compact centrum. En het ziet er natuurlijk een stuk beter uit straks!

Lees ook: Meer woningen in het centrum, zonder extra veel bij te bouwen.

 

 

Voorbeeld van hoe een transformatie eruit kan zien, dit is niet in Almere Haven. Bron Atelier Dutch

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Winkelstraatmanager zet centrumgebied op de kaart

    De winkelstraatmanager heeft de specifieke taak om samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren levendigheid en reuring in het centrum te vergroten.

  • Kustzone

    In het hele kustgebied ten westen van de haven komen meer woningen en wordt veel meer een recreatiegebied voor iedereen. Ook wordt met een park een mooie verbinding gemaakt met het centrum.

  • Het Schakelteam verbindt mensen aan mensen

    Het schakelteam in Haven verbindt mensen aan mensen. Zij zijn aanwezig in de wijk voor diegenen die door psychische kwetsbaarheid hun weg niet goed weten te vinden, en daarbij wat extra hulp kunnen gebruiken.