Title Image

Update metamorfose Vomar en parkeergarage Sluis

Update metamorfose Vomar en parkeergarage Sluis

Het zal je niet ontgaan zijn, de kantoren boven de Vomar zijn onlangs gesloopt! Dat komt omdat bovenop de Vomar appartementen komen en de supermarkt zelf iets wordt uitgebreid aan de achterzijde. Verder wordt ook de Sluisgarage aangepakt. Een update.

 

De opknapbeurt van de garage en het toevoegen van woningen boven de Vomar zijn onderdeel van de stedelijke vernieuwing in Haven. Er is namelijk behoefte aan meer woningen in het middeldure segment in Almere Haven en de parkeergarage kan wel een metamorfose gebruiken.

Dit zijn de plannen

De huidige kantoren in het pand van Vomar zijn alvast gesloopt en maken daarmee plaats voor de appartementen. Ook op de kop van de parkeergarage (aan Sluis) wordt een complex met huurwoningen voor het middensegment gerealiseerd. In totaal komen er 22 appartementen boven de Vomar en nog eens 32 appartementen aan Sluis, beide in het middensegment, koop en huur.

De Sluisgarage krijgt onder meer verbeterde verlichting en er wordt gezorgd voor een betere indeling en bereikbaarheid. Ook komt er meer groen. Het gebruik van de garage wordt zo veel aantrekkelijker en moet ook veiliger worden.

Wat vinden bewoners ervan?

De ontwerp-bestemmingsplannen zijn besproken met bewoners. Tijdens de laatste inloopavond afgelopen 9 maart, was het overgrote deel bewoners en ondernemers enthousiast hoewel een paar bewoners de hoogte van de gebouwen, ter hoogte van de Kruisstraat, niet ziet zitten. Over de voorgestelde verbeteringen voor de garage waren de aanwezigen positief. Tot slot werd gevraagd om rekening te houden met de locaties van ondergrondse inzamelingsdepots (OID’s) voor afval om overlast te voorkomen.

Opmerkingen en zorgen m.b.t. de twee ontwerp-bestemmingsplannen konden mensen tot 15 april officieel kenbaar maken via het indienden van zienswijzen op de website van de gemeente.

En nu, wat is de planning?

Momenteel werken de initiatiefnemers en gemeente aan de beantwoording van ingediende zienswijzen op de ontwerp-bestemmingsplannen. De verwachting is dat deze reactie voor medio juni gereed is.

Vervolgens moet het bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit kan tussen de 6 en 8 weken duren. In de tussentijd zal de gemeente de grond aan de achterzijde van de Vomar bouwrijp maken, zoals dat zo mooi heet. Daarna kan begonnen worden met de uitbreiding van de supermarkt.

De trappenhuizen van de parkeergarage worden vanaf oktober dit jaar gesloopt. De trappen komen namelijk in het pand. De uitvoering van alle werkzaamheden zal in 2021 gebeuren. De vernieuwde parkeergarage zal dan klaar moeten zijn in oktober 2021. Tijdens de sloop blijft de parkeergarage zoveel mogelijk toegankelijk.

Voor de appartementen aan Sluis geldt dat de gemeente de grond bouwrijp maakt in de tweede helft van dit jaar, zodat begin 2021 gestart kan worden met de bouw van de appartementen. Voor dit laatste moet de Alliantie overigens nog wel vergunningen aanvragen, maar het bestemmingsplan is dan al wel vastgesteld.

De herinrichting van het openbaar gebied wordt afgerond als de rest al klaar is.

Alle planningen van de deelprojecten zijn overigens onder voorbehoud want Covid19 kan voor eventuele vertraging zorgen in de bouwperiode.

Hoe gaat het er dan uitzien allemaal?

Ongeveer zo, maar let op dit zijn dus nog niet definitieve schetsen.

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!

 

 

  • Nieuwe woningen in De Wierden

    Haven heeft veel extra woningen nodig, ook dit is onderdeel van de vernieuwing. Sinds een paar jaar worden er dan ook diverse nieuwe woningen gerealiseerd in De Wierden.

  • Verbouwing in woonzorgcentrum De Overloop

    Het gebouw voldeed qua inrichting en functionaliteit niet meer aan de huidige behoeftes en eisen. Zo waren de woningen bijvoorbeeld te klein om goed met een rollator of rolstoel uit de weg te kunnen. Tijd voor verbouwing...

  • Transformatiepanden Haven Centrum

    Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het transformeren van Kerkgracht nummers 23, 37, 43 en 55 tot 9 luxe patiowoningen.