Title Image

De Deining: van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

De Deining: van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, staan nu 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.

Een betrokken bewoners bouwgroep

Tijdens het participatietraject hebben buurtbewoners en mogelijke toekomstige bewoners in een ‘bewoners bouwgroep’ meegewerkt aan het plan. De naam De Deining is bijvoorbeeld door een buurtbewoner aangedragen. Het is een verwijzing naar de school die sinds 1979 op de plek stond, nog vóór de Dubbeldekker.

Zo’n tien van de woningen zijn toegewezen aan de betrokken bewoners die zich verenigd hebben in bouwgroep de Deining. Het is aan hen (en andere toekomstige bewoners) om na hun verhuizing naar De Deining, te verkennen wat zij met elkaar willen afspreken en hoe zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen in het ouder worden. De achter de woningen gelegen openbare groene ruimte (van de gemeente), maakt het in ieder geval mogelijk om veel bewonersideeën te realiseren. Lees ook dit artikel over de bouwgroep.

De overige tien woningen worden verhuurd via WoningNet Almere. Bij de woningtoewijzing krijgen mensen van 55 jaar of ouder die een grote woning (in De Marken) achterlaten voorrang.

De Deining is een project van woningstichting GoedeStede.

Wat levert het op voor Haven?

Er is behoeft aan betaalbare woningen voor senioren in Haven. Veel mensen wonen nu in een te grote woning en zouden graag verhuizen, maar wel binnen Haven. Deze 20 woningen waren daarom hard nodig. Vrijgekomen woningen bieden door doorstroming ruimte aan mensen die een eengezinswoning zoeken en die nu heel moeilijk kunnen vinden.

Planning

De woningen zijn medio 2021 opgeleverd.

 

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!