Title Image

Van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

Van basisschool naar 20 betaalbare seniorenwoningen

Aan de Hofmark 271, waar vroeger basisschool de Dubbeldekker stond, komen 20 betaalbare seniorenwoningen. In samenspraak met de buurt is gekozen voor laagbouw.

Een betrokken bewoners bouwgroep

Tijdens het participatietraject hebben buurtbewoners en mogelijke toekomstige bewoners in een ‘bewoners bouwgroep’ meegewerkt aan het plan. De naam De Deining is bijvoorbeeld door een buurtbewoner aangedragen. Het is een verwijzing naar de school die sinds 1979 op de plek stond, nog vóór de Dubbeldekker.

Zo’n tien van de woningen worden toegewezen aan de betrokken bewoners die zich verenigd hebben in bouwgroep de Deining. Het is aan hen (en andere toekomstige bewoners) om na hun verhuizing naar De Deining, te verkennen wat zij met elkaar willen afspreken en hoe zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen in het ouder worden. De achter de woningen gelegen openbare groene ruimte (van de gemeente), maakt het in ieder geval mogelijk om veel bewonersideeën te realiseren. Lees ook dit artikel over de bouwgroep.

De overige tien woningen worden verhuurd via WoningNet Almere. Bij de woningtoewijzing krijgen mensen van 55 jaar of ouder die een grote woning (in De Marken) achterlaten voorrang.

De Deining is een project van woningstichting GoedeStede.

Wat levert het op voor Haven?

Er is behoeft aan betaalbare woningen voor senioren in Haven. Veel mensen wonen nu in een te grote woning en zouden graag verhuizen, maar wel binnen Haven. Deze 20 woningen zijn daarom hard nodig. Vrijgekomen woningen bieden door doorstroming ruimte aan mensen die een eengezinswoning zoeken en die nu heel moeilijk kunnen vinden.

Planning

Naar verwachting start de bouw dit najaar 2020. De woningen worden dan medio 2021 opgeleverd.

Voor verhuur, kijk op de website van website van GoedeStede. De toewijzing van de woning start in maart als de woningen worden geadverteerd via Woningnet regio Almere. In de advertentie wordt aangegeven dat woningzoekenden uit De Marken voorrang krijgen. Mensen die gehecht zijn aan de buurt krijgen zo de mogelijkheid om in de buurt te blijven wonen in een meer passende woning.

De woningen die zij achterlaten in de Marken komen dan vrij voor bijvoorbeeld jonge gezinnen die nu heel moeilijk een woning kunnen vinden.

 

Wellicht zijn deze projecten ook interessant!