Visie 2040 & Aanpak 2020-2024

Ambitieus dorps leefklimaat

Hoe ziet Haven er in 2040 uit? Ongeveer zo: met een Singelgracht als een nieuw, dorps leefklimaat, een levendig centrumgebied, ruimte voor verschillende leeftijden om in Haven te wonen, en meer heft in eigen handen van Havenaren. Voor de eerste vijf jaren staat in de Aanpak: ingrijpende nieuwbouw voor de Meergronden, investeringen in een kleiner centrumgebied, en mogelijkheden voor Havenaren om meer maatschappelijke zaken zelf te regelen.

 

Download de gehele Visie & Aanpak

 

Visie 2040 & Aanpak 2020 – 2024

 

Themadocument Retail, voorzieningen en kleine bedrijvigheid

 

Themadocument Ruimtelijk domein

 

Themadocument Samen-leven

 

Themadocument Wonen en vastgoed

 

Het laatste woord; samenwerking met Havenaren

 

Achtergrond

Zorggroep Almere, Ymere, VMCA, Almeerse Scholen Groep, Leger des Heils, De Alliantie, Goede Stede, Gemeente Almere, De Schoor, Kwintes, GGD Flevoland en ondernemers- organisatie BIZ sloegen in de zomer van 2019 de handen ineen en vormden samen het Havenverbond. Ze vinden vernieuwing van de wijken in de Binnenring van Almere Haven (De Wierden, De Werven, De Hoven en Centrum) belangrijk en zagen dat eerdere vernieuwing nog te weinig impact heeft gehad. Het verbond liet een team met specialisten op het vlak van samen-leven, wonen, retail en stedenbouw, samen met Havenaren een toekomstverhaal ontwikkelen. Meer dan 200 Havenaren en nog eens 200 professionals en betrokkenen hebben meegewerkt. Mei 2020 is de Visie 2040 & Aanpak 2020 – 2024 voor de binnenring van Haven, definitief gemaakt.