Je kan weer meedenken!Nu spant het erom, denk deze week mee over de drie ontwikkelrichtingen voor Haven. Lees meer

Bouwlocaties

In de ontwikkelrichtingen staan ook bouwlocaties genoemd. Woningen zijn hard nodig. Daar zijn de meeste Havenaren het wel over eens. Maar het bouwen van nieuwe woningen in bestaande wijken heeft impact op de mensen die daar wonen. 

Na het besluit van de gemeenteraad over de ontwikkelrichtingen, weten we hoeveel woningen we in de verschillende woonzones toevoegen en op welke locaties. De volgende stap is om per bouwlocatie te onderzoeken wat voor een gebouw er kan komen en welke spelregels daarbij gelden. Het gaat dan om de precieze plek, soort woningen etc. Maar ook over hoe de bewoners bij hun huis komen en waar ze parkeren.

De gemeente en/of de ontwikkelende partij, zoals een woningcorporatie, gaan hierover met omwonenden in gesprek. De spelregels leggen we vast in het omgevingsprogramma, dat wordt opgenomen in het omgevingsplan. Als je het uiteindelijk niet met de bouwplannen eens bent, dan kun je daartegen bezwaar maken.

  Volg ons op social media

   

   

   

  Havenhart 2.0

  Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

  Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

   

   

  Cookie-instellingen