Je kan weer meedenkenNu spant het erom, denk mee over de drie ontwikkelrichtingen voor Haven. (vanaf week 24)Lees meer!

Visie 2040 & aanpak 2020 - 2024

Samen met Havenaren en experts is in 2019 een toekomstplan en aanpak voor Haven geschreven. De plannen worden nu uitgevoerd, door het Havenverbond en Havenaren. Hiervoor maakte het Havenverbond in 2021 de Uitvoeringsafspraken.

Hoe ziet Haven er in 2040 uit?

Ongeveer zo: een mooie Singelgracht waar gewoond en gewandeld wordt in de typisch dorpse sfeer. Er is een levendig centrumgebied en in Haven is ruimte voor verschillende leeftijden om te wonen. De Havenkom, Kust en centrum zijn voor heel Almere een stadsrecreatieplek. En, Havenaren doen veel meer zelf, voor elkaar en voor de buurt.

Wat ga je de komende tijd zien?

De komende jaren zie je sowieso een nieuwe Meergronden. Er komt een nieuw schoolgebouw, maar ook het gebied eromheen wordt vernieuwd, met onder andere woningen.

Meer woningen in Haven

Woningen zijn hard nodig in Haven, vooral voor jongeren en ouderen. Tegelijk zijn er mensen die liever niet willen dat er bij hen in de buurt gebouwd wordt, zeker niet als het hoger is dan drie lagen. Er gaat gebouwd worden, dat is de uitkomst van het maken van de visie. Maar het dorpse karakter van Haven blijft natuurlijk wel behouden, want dat maakt het juist bijzonder om hier te wonen.

De Singelgracht

Singelgracht? Wat is dat? Een slinger van grachten die al zo mooi door Haven loopt, is in 2040 een mooi, dorps, groen woon- en wandelgebied. Aan de Singelgracht vind je een paar buurtkamers, waar je misschien een krantje leest, of een bezoek brengt aan een verpleger. Het ontwerpen hiervan gebeurt de komende tijd. Havenaren worden uitgenodigd om hieraan mee te werken.

Een kleiner en leuker centrum

Het centrumgebied wordt kleiner en leuker. Dat kan je al zien. Dat komt onder andere door een samenwerking van ondernemers en winkelpand-eigenaren. Die heet de BIZ. Zij hebben die leuke bordjes bijvoorbeeld gemaakt en zorgen samen dat het opgeruimder is en het winkelaanbod divers is. Kortom, alles wat met Promenade Haven te maken heeft.

Het centrum moet ook beter bereikbaar worden, met uiteraard gratis parkeren.

Het is je misschien ook opgevallen dat veel leegstaande panden in het centrum zijn omgebouwd naar woningen of in de steigers staan. Die nieuwe woningen zijn hard nodig en hoe meer woningen in het centrum, hoe meer mensen gebruik maken van de winkels, horeca en andere voorzieningen. Het ziet er ook een stuk gezelliger uit zo, net zoals de Sluisgarage trouwens.

Een vernieuwde Havenkom

De Havenkom is een mooi voorbeeld van een vernieuwing die al bijna af is. De Havenkom was niet wat het kán zijn, dat is wat veel Havenaren zeiden. Hier is snel mee aan de slag gegaan, in samenspraak met Havenaren. Het resultaat mag er wezen! Het is nu een plek waar Havenaren én mensen van buiten Haven graag naar toe gaan. Er komen ook nog meer evenementen. En dat zorgt weer voor meer bezoekers in het centrum.

Havenaren doen meer zelf

Havenaren nemen graag het heft in eigen hand, ze doen graag dingen zelf. En dat is in toekomst belangrijk: zelf dingen doen voor de buurt. Als je dingen doet voor de buurt wil je ook meebeslissen welke dingen dat dan zijn. Want moet de buurt er gezellig en beter uitzien of is het veel belangrijker dat er meer naar elkaar wordt omgekeken?

Voor de komende jaren zijn drie dingen bedacht voor Havenaren die het heft in eigen handen willen nemen: een Havenfonds, prioriteiten-kiezen in de buitenruimte via bijvoorbeeld een website, en we gaan sociale en culturele initiatieven helpen te groeien en bloeien in Haven.

Het Havenfonds is eind 2021 al gestart en heet Havenidee.

Kustzone en een dijkpark

Aan het gebied Kustzone wordt al gewerkt maar loopt vertraging op door de stikstofproblematiek. Er is voor dit gebied ook een Dijkpark voorgesteld, dit park verbindt straks Kust met de Havenkom en het achterliggende centrum: een stadsrecreatieplek voor heel Almere.

Vier keer typisch Haven

De Visie 2040 stelt verder voor om lokale economie en initiatieven in Haven rond vier onderwerpen te concentreren en juist deze onderwerpen ‘typisch Haven’ te laten worden:

  • Zorg, omdat er in Haven relatief meer zorg nodig is.
  • Duurzaamheid, omdat De Steiger al een hotspot wordt voor circulariteit en dat mooi kan uitgebreid kan worden naar de rest van Haven.
  • Kunst & cultuur, dat is al ‘typisch Haven’.
  • Last, but not least: digitalisering, omdat Haven zich hiermee (in combinatie met de bovenstaande thema’s) richt op de toekomst.

Hier kom je straks voor naar Haven!

Blijf vooral meedenken

De komende jaren staat er nog veel te gebeuren. Blijf op de hoogte en blijf ook vooral meedenken. Dat kan via de nieuwsbrief, Facebook , Instagram of stuur een mailtje naar havenhart2.0@gmail.com.

Meer verdieping

Voor wie zich verder wil verdiepen in de toekomst van Haven, hebben we alle documenten bij elkaar gezet.

Lees meer over het Havenverbond.

 

Meer artikelen lezen?

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"233771"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen