Je kan weer meedenken!Nu spant het erom, denk deze week mee over de drie ontwikkelrichtingen voor Haven. Lees meer

Gewoon Thuis

Gewoon Thuis is een pilot in Flevoland en staat voor begeleiding aan huis voor mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis verhuizen. Met Gewoon Thuis krijgen deze mensen extra hulp en staat er altijd iemand voor ze klaar. In Almere is deze vorm van hulp een samenwerking tussen Kwintes, de gemeente, woningcorporaties en partijen zoals de Schoor. Samen zorgen zij ervoor dat mensen Gewoon Thuis kunnen wonen. Dit is een mooie ontwikkeling die past bij de wens zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de wijk én het voorkomt een verhuizing naar Beschermd Wonen. Zie ook het Visie-document Samen-Leven (pagina 3&4) waarin de behoefte aan plekken voor beschermd wonen en zelfstandige woonplekken met begeleiding, nader wordt beschreven.

Waarom is Gewoon Thuis nodig?

Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen én dat de doorstroming vanuit Beschermd Wonen naar een eigen huis sneller mogelijk is. Dit kan omdat er extra tijd wordt vrijgemaakt om deze mensen te helpen. Mensen die uit een beschermde woonvorm naar een eigen huis gaan moeten namelijk vaak veel dingen (soms opnieuw) leren. Denk aan het doen van boodschappen, het huishouden en je eigen financiën regelen. Ook contact leggen met de buren is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Dit alles bij elkaar kan veel stress geven waardoor het deze mensen uiteindelijk toch niet lukt om in een eigen huis te wonen.

De extra hulp die zij krijgen, zorgt ervoor dat ze alles wél op de rit krijgen. En als het even iets slechter gaat, is er tijdelijk nog wat meer begeleiding voor hen. Ook is er dag en nacht iemand bereikbaar. Dit alles voorkomt dat mensen bij een terugval weer terug moeten verhuizen naar een beschermde woonvorm of instelling.

10 huizen in Almere, één in Haven

Gewoon Thuis was een pilot in Flevoland; met 10 woningen in Almere waarvan er nu één in Haven staat. Gewoon Thuis begon als pilot omdat dit de ruimte en tijd gaf aan alle betrokken instanties om alles goed voor te bereiden. Woningbouwcorporaties kijken bijvoorbeeld welke huizen geschikt zijn. De gemeente moet dingen anders regelen zodat begeleiders meer flexibiliteit krijgen om mensen in de wijk te helpen. En De Schoor heeft veel kennis van de wijken en goede contacten in de buurt waardoor Gewoon Thuis het best mogelijk wordt opgezet.

De pilot liep tot en met 2021 maar wordt doorgezet in 2022.

Lees meer over het thema zorg in Haven.

twee mensen in de keuken
Gewoon Thuis zorgt ervoor dat mensen net wat meer hulp krijgen.

 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen